Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova

Kalendář

Webové stránky jsou doplněny o stránku s kalendářem. Lze zde zjistit termíny schůzí a dalších událostí, především ale termíny svozu jednotlivých druhů domovního odpadu. V případě potřeby likvidace většího množství ...
Číst dále

Změna e-mailové adresy

V souvislosti se změnou webhostingu měníme také mailovou adresu, starou mailovou adresu po uplynutí krátkého přechodného období opustíme. Prosím, opravte si ve svých adresářích bloka@email.cz -> blokA@blokA.cz ...
Číst dále

Příjem televizního signálu

Ve středu 13.5. byla provedena optimalizace příjmu televizního signálu a to na obou anténách. Tedy jak pro vchody 438-439, tak pro vchody 440-442. Vzhledem k velkému množství televizních stanic, jejichž ...
Číst dále

Newsletter – obnovení služby

Krátce po spuštění nových stránek byla obnovena i možnost přihlásit se k odběru novinek. Služba je ve zkušebním provozu, ale po obsahové stránce plně funkční. Vzhledem ke ztrátě dat původního ...
Číst dále

Vyúčtování záloh za služby 2019

Jsou distribuována vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu za rok 2019. Pro vchody 438-440 je roznáší paní Ciglerová, pro 441-442 Winklerovi. Pokud chce někdo z nebydlících nájemníků urychlit ...
Číst dále