Kalendář

Webové stránky jsou doplněny o stránku s kalendářem. Lze zde zjistit termíny schůzí a dalších událostí, především ale termíny svozu jednotlivých druhů domovního odpadu. V případě potřeby likvidace většího množství odpadu využívejte, prosím, volné místo před termínem svozu odpadu, samozřejmě při respektování obvyklých zásad. V opačném případě hrozí, že ke konci periody nebude odpad kam ukládat. Harmonogram svozů je ke stažení také v sekci dokumenty.