Evidence obyvatel domu – dotazníky

Jako na počátku každého roku prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do neděle 31.1.2021 některým z uvedených způsobů – do schránky BD, některého z členů představenstva nebo e-mailem na adresu blokA@blokA.cz

Údaje uvedené v dotazníku budou použity pouze pro interní potřebu bytového družstva, zejména pro stanovení poměrné části nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu příslušejících na jednu osobu a dále pro aktualizaci údajů v evidenci bytového družstva.

Na základě rozhodnutí náhradní členské schůze ze dne 4.3. 2020 je u neobsazených bytů vyžadována platba ve stejné výši, jako by se zde zdržovala jedna osoba.

Dotazník – docx

Dotazník – pdf