Likvidace a svoz domovního odpadu

Aktuálně používaný počet kontejnerů jak na směsný, tak na tříděný odpad je pro současný počet obyvatel domu kapacitou na hraně. Navýšení počtu odpadových nádob by ale zbytečně vedlo ke zvyšování finanční zátěže nájemníků. Žádáme proto o pečlivost při umisťování odpadu do nádob.

Děkujeme, že třídíte odpad. Pokud někdo z jakéhokoliv důvodu nechce třídit, má stále možnost využít kontejner na směsný komunální odpad a nesabotovat snahu ostatních. Nádoby s nežádoucím odpadem nejsou vyváženy! Odpad je nutno do nádob ukládat tak, aby objem kontejneru byl maximálně využit. Zejména jde o plasty a papír. Papírové krabice je nutno rozložit nebo sešlapat. Skládání prázdných krabic do sebe nebo jejich vycpávání drobnějším odpadem není efektivní. Zkrátka to nikdy nesložíte tak, aby to zabralo méně prostoru, než rozložené papíry naplacato. Plastové lahve je třeba sešlapat nebo jiným způsobem zmenšit jejich objem.

Opakovaně se stává, že odpad je bezdůvodně odkládán mimo kontejnery . V první řadě je to neslušné – kdo to dělá, dělá to s vědomím, že někdo druhý to po něm bude muset uklidit. Ne, nemáme a neplatíme si žádného družstevního sluhu, domovníci jsou placeni za základní úklid v okolí kontejnerů, nikoliv za to, aby dělali práci za někoho, komu je zatěžko otevřít kontejner. Úklid v okolí kontejnerů není ani v popisu pracovníků obce, ani svozové firmy.

V druhé řadě je odložení odpadu mimo kontejner přestupkem. Jednak je to v rozporu s domovním řádem a jednak jde o přestupek proti veřejnému pořádku, za který fyzické osobě hrozí uložení pokuty až do výše 50 000 Kč.

Odpadové nádoby jsou určeny pro ukládání domovního odpadu běžných rozměrů a přiměřeného množství. Pro ukládání velkoobjemového odpadu, velkého množství odpadu – například při vyklízení a pro nebezpečný odpad jsou určeny služby sběrného dvora. Opět platí pravidlo, že nelze nic odkládat mimo kontejnery, obec ani družstvo neprovozuje žádnou svozovou službu. Odpad z podnikatelské činnosti rovněž nepatří do našich kontejnerů.

Na nástěnkách a webových stránkách jsou k dispozici termíny svozů jednotlivých druhů odpadu. Dáváme je k dispozici proto, aby bylo možno k likvidaci odpadu přistupovat s rozumem, tj. například využívat volný prostor v kontejneru těsně před svozem. Nikoliv proto, aby někdo do čerstvě vyvezeného kontejneru nacpal prázdné krabice nebo ho do půlky zaplnil při vyklízení nepotřebného harampádí ze sklepa.