Členská schůze bytového družstva

Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 24.6.2021 (čtvrtek) od 19 hodin.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, třeba s ohledem na zdravotní rizika, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření, podrobněji viz přiložená pozvánka

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc