Náhradní členská schůze

Členská schůze svolaná na 24.6.2021 nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo bytového družstva svolává náhradní členskou schůzi v termínu 13.7.2021 (úterý) od 19 hodin.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření, podrobněji viz přiložená pozvánka

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc