Odpady 2022 – zdražení

Pro příští rok došlo k výraznému zdražení poplatků za likvidaci odpadu.

Konkrétní částky vypadají takto:

2021                      783 Kč/osoba/rok

2022                      cca 1300 Kč/osoba/rok (dle počtu osob v domě, při zachování počtu kontejnerů)

Jde tedy o zdražení o cca 60 %.

Zdražení je způsobeno jednak nárůstem cen na trhu, jednak změnou legislativy.

Jsme si vědomi, že uvedený nárůst ceny může být pro některé obyvatele domu velmi zatěžující. Problematiku odpadu vnímáme jako důležitou a snažíme se ji dlouhodobě řešit. V uplynulých letech jsme ze základní ceny vyjednali slevu, v letošním roce se nám to již přes veškerou snahu nepodařilo. Stanovisko vedení obce k naší žádosti o slevu je negativní.

Případné snižování nákladů je tedy jen a pouze na nás. Buď se pokusíme dosavadní nastavené parametry a způsob ukládání odpadu v našem domě změnit (a snížit výdaje) nebo musíme toto zdražení přijmout a zaplatit z vlastní kapsy.

V každém případě jde o změny podstatné a pokud je provedeme v rozporu s názorem většiny, nemá nové nastavení systému šanci dobře fungovat.

Pro lepší pochopení problematiky přinášíme následující informace:

Na čem je závislá cena za likvidaci odpadu:

 • jen a pouze na celkovém objemu našich odpadových nádob na směsný komunální odpad

Na čem není závislá cena za likvidaci odpadu:

 • na velikosti jednotlivých odpadových nádob
 • na počtu jednotlivých odpadových nádob
 • na objemu nebo hmotnosti skutečně vyprodukovaného odpadu
 • na hmotnosti, objemu ani kapacitě nádob tříděného odpadu
 • na množství odpadu odvezeného do sběrného dvora

Z uvedeného vyplývá, že možnost jak stlačit náklady je jediná

 • zmenšení celkového objemu nádob na směsný komunální odpad

Co je k tomu potřeba:

 • důsledně třídit odpad
 • zajistit, aby uložený odpad byl pouze náš domovní odpad – s důrazem na slova náš a domovní, na každé zvlášť (do nádob nepatří odpad ze zaměstnání nebo podnikatelské činnosti)
 • odpad ukládat tak, aby zaujímal minimální objem (skládat a stlačovat)
 • respektovat princip „kolektivní viny“, tzn. kdo ukládá odpad bezohledně, na toho musí druzí doplácet, což jistě nečiní rádi a dobrovolně

Jak jsme na tom s produkcí odpadu ve srovnání s okolím?

 • Ostatní bloky mají při stejné frekvenci svozů o něco nižší objem kontejnerů, tj. cca 550 l /vchod (u nás 660 l/vchod)
 • Dle údajů z obce je průměrná produkce odpadu na jednoho obyvatele v rodinném domě 40l/osoba/ měsíc, v našem případě cca 120-130l/osoba/měsíc

Návrh strategie pro příští období:

 1. Zvýšení kapacity nádob na papír a plast
 2. Snížení kapacity nádob na směsný odpad
 3. Znemožnění přístupu neoprávněných osob
 4. Monitoring prostoru odpadových nádob

Ad1) Současný stav 3x1100l pro papír, 3x100l pro plast, nově obojí 4x1100l

Ad2) Současný objem kontejnerů je 3x1100l, kapacita kontejnerů je využita na 75-90%, předpoklad je v první fázi snížit na 2,5 x 1100l

Ad3) V jednání je stavební povolení na nový prostor pro kontejnery, zvažujeme technické možnosti uzamykání nádob. Pro snížení anonymity ukládaného odpadu je v plánu přechod na větší počet menších nádob, přístupných jen některým obyvatelům. Nabízí se dělení po vchodech.

Ad4) Už v současné době se potýkáme s nepořádkem u popelnic. Po zmenšení kapacity nádob a jejich uzamčení se to jistě nezlepší. Neexistuje jiný způsob, jak komukoliv zabránit v odložení odpadu mimo nádobu. 10 sekund záběru 2x do týdne snad je schopen tolerovat i ten nejzavilejší odpůrce monitoringu.

Uvedená opatření samozřejmě nebudou fungovat, pokud:

 • Nebudeme třídit
 • Nebudeme odpad stlačovat
 • Umožníme ke kontejnerům přístup neoprávněným osobám
 • Nebudeme využívat služeb sběrného dvora
 • Budeme nedodržování zásad tolerovat u jiných

Uvítáme další podněty k řešení systému nakládání s odpadem v našem domě. Předpokládáme, že problematika likvidace odpadu bude jedním z bodů příští členské schůze.

Představenstvo BD