Klíče a zámky vstupních dveří

U vchodu 442 došlo k výměně vložky zámku vstupních dveří za novou – identickou . Následně bylo zjištěno, že vložka netoleruje některé klíče – nejdou zasunout nebo otočit. Pokud máte obdobný problém, ozvěte se. To platí i pro jiné vchody. Na problematických klíčích byla zjištěna drobná poškození, je tedy třeba si nechat vyrobit klíče nové.

Všem nájemníkům připomínáme, že klíče necháváme vyrábět vždy podle originální bezpečnostní karty, nikoliv podle jiného klíče. Tímto způsobem vyrobené pirátské kopie nejsou přesné a nemusí správně fungovat. A pokud přesto fungují, ničí se jimi vložka zámku! Je zakázáno tento typ bezpečnostních klíčů tímto způsobem kopírovat a profesionální zámečník by to měl dodržovat. A pochopitelně je zakázáno takové klíče používat. Pokud máte takovou kopii doma, nechejte si ve vlastním zájmu udělat originál – výrobu klíčů zajišťuje Ing. Honc, požadavek na výrobu ale můžete směřovat na kteréhokoliv člena představenstva.

Na závěr připomenutí pro obsluhu dveří: Dveře jsou z vnějšku vybaveny klikou, není vhodné tahat za klíč. Ničí se tím jak vložka, tak klíč. V případě, že je k otevření dveří použito tlačítka na domovním telefonu, je třeba nejprve vyčkat na zvuk bzučáku a až poté stisknout kliku. V opačném pořadí to nefunguje, zámek se zablokuje . V tom případě je třeba kliku zcela uvolnit a pak znovu stisknout.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler