Měření radonu

Na žádost členů BD a po schválení členskou schůzí proběhlo v našem bytovém domě měření úrovně výskytu radonu. Výsledky měření jsou nad očekávání dobré. Nejvyšší naměřené hodnoty nedosahují ani poloviny hygienického limitu. Výsledky naznačují jistou závislost na způsobu vytápění a větrání bytů. U bytů s vyššími hodnotami lze dosáhnout zlepšení zvýšením četnosti větrání. Konkrétní naměřené hodnoty viz příloha.