Odpad 2022

Jak bylo avizováno v předchozím článku, došlo pro letošní rok k výraznému zdražení poplatku za likvidaci domovního odpadu. Abychom alespoň částečně toto drastické navýšení nákladů kompenzovali, zmenšili jsme kapacitu vyvážených nádob. Ze tří kontejnerů vyvážených 1x týdně na 2 kontejnery vyvážené 1x týdně a 1 kontejner vyvážený 1x za 14 dní. I tak došlo k navýšení částky na osobu ze 783 Kč/rok na 984 Kč/rok.

Nově nastavená kapacita je na hraně a pokud nedojde ke změně chování (některých) obyvatel domu, ve špičkách nemusí stačit. Apelujeme proto na důsledné dodržování zásad při likvidaci domovního odpadu. Porušování zásad při likvidaci odpadu je porušením domovního řádu a jako takové bude řešeno. Zejména se jedná o zneužívání odpadových nádob a sabotování snahy ostatních obyvatel o třídění (kontaminace tříděného odpadu).

Pro připomenutí:

Směsný komunální odpad (SKO)

Patří do 3 kontejnerů v ohrádce – dva se nově budou vyvážet 1x týdně a jeden 1x za 14 dní. Do těchto kontejnerů patří to z domovního odpadu, co nelze vytřídit. Odpad je nutno stlačit (platíme za objem, nikoliv za hmotnost). Nepatří sem to, co vytřídit lze (papír, plasty, sklo, drobný kovový odpad). Dále sem nepatří stavební odpad, odpad velkoobjemový a nebezpečný. Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele našeho domu a nepatří do nich odpad z podnikatelské činnosti, ani odpad vzniklý v zaměstnání.

Plasty

Aktuálně 3 žluté kontejnery s vývozem 1x za 14 dní. Patří sem plasty, měly by být neznečištěné, bez zbytků potravin a nápojů. Odpad je nutno stlačit – týká se zejména PET – lahví. Pokud nebude kapacita nádob stačit, zažádáme o navýšení.

Papír

Aktuálně 3 modré kontejnery s vývozem 1x za 14 dní. Tady platí více než kde jinde, že odpad je třeba stlačit, krabice rozebrat „na placato“. Do papíru patří pouze papír – plasty do žlutého kontejneru. Takže, až si zase pořídíte něco nového do domácnosti, pamatujte na to – vnitřní plastová výstelka a igelit paří jinam.

Bio

Aktuálně stačí 1 hnědý kontejner – vyváží se 1x za 14 dní v létě a 1x za měsíc v zimě. V záloze jsou další 2 kontejnery, ale doposud vždy stačil jeden. Patří sem zbytky rostlinného původu: Tráva, listí a tenké větve, ovoce, zelenina, staré pečivo. Vše bez obalu (tzn. vysypat z pytlíku a ten vyhodit buď do plastu nebo směsného odpadu). Nepatří sem zbytky živočišného původu, silné větve apod.

Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky je třeba odevzdávat v uzavřeném plastovém obalu. S důrazem na slova uzavřeném a plastovém – je to kvůli transportu. Netěsné a skleněné obaly nejsou přípustné – nejsou vyváženy. Pro tento odpad je určena plastová nádoba vedle hnědého kontejneru na bioodpad. Frekvence svozu je stejná jako u bia.

Sklo

Kulatý kontejner na sklo je umístěn na našem pozemku u trafostanice. Frekvence svozu 1x měsíčně, kontejner slouží pro všechny obyvatele Čerčan.

Drobný kovový odpad

Šedá plastová popelnice vedle kontejneru na sklo. Možno ukládat plechovky od nápojů, konzerv, drobný kovový odpad z domácnosti. Kulatý kontejner na sklo je umístěn na našem pozemku u trafostanice. Frekvence svozu 1x měsíčně, kontejner slouží pro všechny obyvatele Čerčan.

Elektroodpad

Červený kontejner na rohu ulic Družstevní a Plzákova. Slouží pro drobné elektrospotřebiče a baterie. Nepatří sem rozbitné věci (žárovky, zářivky, televize a monitory s CRT obrazovkou.

Sběrný dvůr Čerčany

Pro ukládání velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a drobného odpadu z rekonstrukcí slouží sběrný dvůr. Sběrný dvůr nepřijímá stavební suť, desky z bytových jader a podobný odpad. Otevírací doba a podrobnosti viz stránky obce.