Členská schůze bytového družstva


Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 31.5.2022 (úterý) od 19 hodin.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc