Navyšování cen energií – zvýšení záloh

Od 1.10.2022 dojde ze strany poskytovatele KOMTERM v tomto roce již k druhému navýšení cen za teplo. Celkové navýšení ceny plynu, tedy tepla, je dvojnásobné, stoupá i cena za elektřinu. Pro představu uvádíme konkrétní data.

Z tohoto důvodu rozhodlo představenstvo na svém zasedání dne 20.9.2022 v souladu se článkem 42 stanov o hromadném navýšení záloh za služby spojené s užíváním bytu. Konkrétně se jedná o položky: Topné, teplá voda a osvětlení společných prostor. Zálohy u těchto položek budou zvýšeny na dvojnásobek, s platností od 1.1.2023. V průběhu měsíce října budou vyhotoveny nové evidenční listy a nájemníci vyzváni k jejich převzetí. Termín bude předem avizován.

Situace na trhu s energiemi nám nedává jinou možnost. Upozorňujeme na skutečnost, že nárůst cen energií probíhá a probíhal již během letošního roku, ve vyúčtování záloh za rok 2022, které bude splatné k 31.7.2023 lze očekávat nedoplatky. U těch nájemců, kteří měli vyúčtování v posledním roce vyrovnané (nevracely se jim přeplatky), lze očekávat nedoplatek ve výši až 100% záloh za teplo a teplou vodu zaplacených v posledním roce. Prakticky pro každého nájemníka to tak znamená nutnost vytvoření finanční rezervy ve výši očekávaného nedoplatku. Prosím, neberte toto sdělení na lehkou váhu.

Představenstvo bytového družstva