Zvýšení záloh – nové evidenční listy

Nové evidenční listy budou vydávány na zasedání představenstva ve středu 2.11.2022. Vchod 438 19:00-19:15, vchod 439 19:15-19:30, vchod 440 19:30-19:45, vchody 441-442 19:45-20:00. Prosíme o dochvilnost.

Provedli jsme důkladnější analýzu nastavení záloh u jednotlivých bytů a oproti původnímu předpokladu navýšení záloh jednotně o 100% vychází situace příznivěji. Navýšení záloh pro položky: Vodné a stočné, Teplo a Teplá voda bylo individuálně navýšeno o 30, 50 nebo 100% v závislosti na výši přeplatku nebo nedoplatku minulého roku. V ojedinělých případech nebylo navýšení nutné, ale z důvodu navýšení poplatku za elektřinu společných prostor budou evidenční listy změněny všem.

Představenstvo BD