Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova

Odkládání odpadu u popelnic

Během sobotního večera nebo nedělního rána někdo pohodil koberec mezi kontejnery. Žádáme původce odpadu, aby ho neprodleně odstranil. Prostor u kontejnerů neslouží k odkládání odpadu a to ani takového o ...
Číst dále

Náhradní členská schůze 21.6.2022

Členská schůze svolaná na 31.5.2022 nebyla usnášeníschopná. Představenstvo bytového družstva svolává náhradní členskou schůzi v termínu 21.6.2022 (úterý) od 19 hodin. Představenstvo BD Pozvánka na schůzi Plná moc ...
Číst dále

Členská schůze bytového družstva

Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 31.5.2022 (úterý) od 19 hodin. Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním ...
Číst dále

Poděkování

Dne 23.4.2022 se uskutečnil jarní úklid okolí našeho domu. Všem zúčastněným i všem, kteří pečují o zeleň sami od sebe, děkujeme. Představenstvo BD ...
Číst dále

Jarní úklid 2022

Po dvouleté přestávce zapříčiněné epidemií koronaviru je na sobotu 23.4.2022 naplánován jarní svépomocný úklid okolí našeho domu. Předpokládaný začátek je v 8 hodin. V plánu je především vyhrabání trávníku a ...
Číst dále