Náhradní členská schůze

Členská schůze svolaná na 24.6.2021 nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo bytového družstva svolává náhradní členskou schůzi v termínu 13.7.2021 (úterý) od 19 hodin.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření, podrobněji viz přiložená pozvánka

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Členská schůze bytového družstva

Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 24.6.2021 (čtvrtek) od 19 hodin.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, třeba s ohledem na zdravotní rizika, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření, podrobněji viz přiložená pozvánka

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Roušky

Na poslední schůzi představenstva padla poznámka o tom, že téměř nikdo z obyvatel domu nenosí ve společných prostorách domu roušku. To je holý fakt.

Nikdo z nás neví, jestli za pár dní neonemocní a tak je nošení roušky především otázkou ohleduplnosti vůči sousedům. Ano, je to úmorné, dlouhé, nepohodlné a člověka to zkrátka obtěžuje. Přesto je nošení roušek ve společných prostorách domu povinné, stejně jako je tomu v obchodech, na úřadech, u lékaře a v podstatě ve všech budovách, které jsou veřejně přístupné a kde o tom nikdo nediskutuje.

Takže prosíme o dodržování tohoto základního pravidla. Bez dalšího komentáře.

Děkujeme…

Za představenstvo BD Lukáš Winkler

Platby za odpad 2021

Děkujeme za rychlé vyplnění dotazníků. Z dostupných údajů vyplývá, že počet osob v objektu se od loňska nezměnil, částka za osobu tedy zůstává rovněž stejná. Konkrétní částka za byt viz níže. Složenky pro platbu za odpad budou do schránek distribuovány ve středu 10.2.

Prosíme o úhradu do 24.2., potvrzení o úhradě poplatku budou distribuována až po uhrazení poplatku.

Platit lze buď předanou složenkou nebo převodem z účtu.
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/011783441/0132349
438/0221566441/021783
438/031783441/0332349
438/0432349441/041783
438/0521566441/051783
438/0621566441/061783
438/0732349441/071783
438/0821566441/0821566
438/091783441/0943132
438/1032349442/0121566
438/111783442/021783
439/0100442/0321566
439/021783442/0432349
439/0321566442/0521566
439/041783442/0632349
439/0543132442/0732349
439/0621566442/0843132
439/0721566442/0921566
439/081783442/101783
439/091783442/1143132
439/1021566
439/1132349
440/0132349
440/0232349
440/0321566
440/041783
440/0521566
440/0621566
440/0721566
440/081783
440/0943132
440/101783
440/1132349

Bezpečnější internetové stránky

Ač se vzhled našich internetových stránek od jejich obnovení na jaře loňského roku na první pohled nijak nezměnil, nejedná se o statickou a bezúdržbovou záležitost. Z důvodu bezpečnosti vlastního webu je třeba provádět neustálé aktualizace jednotlivých komponent, protože nemine snad jeden jediný den bez nějakého pokusu o poškození stránek.

O tomto víkendu proběhl přechod na zabezpečený protokol https. Co to znamená? Z hlediska běžného uživatele by se toho nemělo mnoho změnit. Ať do adresního řádku prohlížeče zadáte adresu ve tvaru bloka.cz, www.bloka.cz, http://www.bloka.cz nebo https://www.bloka.cz, vždy se na naše stránky, díky nastavení automatického přesměrování, dostanete.

Jedinou viditelnou změnou by měla být změna ikony na začátku adresního řádku informující o tom, že nyní se jedná o připojení zabezpečené. Veškeré osobní údaje, které webu svěřujete, by tak měly být zabezpečeny proti zneužití.

Pravdou je, že v současné verzi webu je po předchozích zkušenostech sdílení osobních údajů i tak omezeno na minimum (snad s výjimkou e-mailových adres poskytnutých pro zasílání novinek – newsletterů), ale vzhledem k politice velkých firem působících na internetu (Google) by nás tento krok v budoucnu zřejmě stejně neminul.

Stránky byly po přechodu na nový protokol krátce otestovány a neshledal jsem žádný funkční nedostatek, ale nemohu ručit za každý prohlížeč a operační systém. Pokud na nějaký problém narazíte, prosím o zprávu.

Lukáš Winkler

Evidence obyvatel domu – dotazníky

Jako na počátku každého roku prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do neděle 31.1.2021 některým z uvedených způsobů – do schránky BD, některého z členů představenstva nebo e-mailem na adresu blokA@blokA.cz

Údaje uvedené v dotazníku budou použity pouze pro interní potřebu bytového družstva, zejména pro stanovení poměrné části nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu příslušejících na jednu osobu a dále pro aktualizaci údajů v evidenci bytového družstva.

Na základě rozhodnutí náhradní členské schůze ze dne 4.3. 2020 je u neobsazených bytů vyžadována platba ve stejné výši, jako by se zde zdržovala jedna osoba.

Dotazník – docx

Dotazník – pdf

Likvidace a svoz domovního odpadu

Aktuálně používaný počet kontejnerů jak na směsný, tak na tříděný odpad je pro současný počet obyvatel domu kapacitou na hraně. Navýšení počtu odpadových nádob by ale zbytečně vedlo ke zvyšování finanční zátěže nájemníků. Žádáme proto o pečlivost při umisťování odpadu do nádob.

Děkujeme, že třídíte odpad. Pokud někdo z jakéhokoliv důvodu nechce třídit, má stále možnost využít kontejner na směsný komunální odpad a nesabotovat snahu ostatních. Nádoby s nežádoucím odpadem nejsou vyváženy! Odpad je nutno do nádob ukládat tak, aby objem kontejneru byl maximálně využit. Zejména jde o plasty a papír. Papírové krabice je nutno rozložit nebo sešlapat. Skládání prázdných krabic do sebe nebo jejich vycpávání drobnějším odpadem není efektivní. Zkrátka to nikdy nesložíte tak, aby to zabralo méně prostoru, než rozložené papíry naplacato. Plastové lahve je třeba sešlapat nebo jiným způsobem zmenšit jejich objem.

Opakovaně se stává, že odpad je bezdůvodně odkládán mimo kontejnery . V první řadě je to neslušné – kdo to dělá, dělá to s vědomím, že někdo druhý to po něm bude muset uklidit. Ne, nemáme a neplatíme si žádného družstevního sluhu, domovníci jsou placeni za základní úklid v okolí kontejnerů, nikoliv za to, aby dělali práci za někoho, komu je zatěžko otevřít kontejner. Úklid v okolí kontejnerů není ani v popisu pracovníků obce, ani svozové firmy.

V druhé řadě je odložení odpadu mimo kontejner přestupkem. Jednak je to v rozporu s domovním řádem a jednak jde o přestupek proti veřejnému pořádku, za který fyzické osobě hrozí uložení pokuty až do výše 50 000 Kč.

Odpadové nádoby jsou určeny pro ukládání domovního odpadu běžných rozměrů a přiměřeného množství. Pro ukládání velkoobjemového odpadu, velkého množství odpadu – například při vyklízení a pro nebezpečný odpad jsou určeny služby sběrného dvora. Opět platí pravidlo, že nelze nic odkládat mimo kontejnery, obec ani družstvo neprovozuje žádnou svozovou službu. Odpad z podnikatelské činnosti rovněž nepatří do našich kontejnerů.

Na nástěnkách a webových stránkách jsou k dispozici termíny svozů jednotlivých druhů odpadu. Dáváme je k dispozici proto, aby bylo možno k likvidaci odpadu přistupovat s rozumem, tj. například využívat volný prostor v kontejneru těsně před svozem. Nikoliv proto, aby někdo do čerstvě vyvezeného kontejneru nacpal prázdné krabice nebo ho do půlky zaplnil při vyklízení nepotřebného harampádí ze sklepa.

Odečty spotřeby vody

Jako každým rokem je třeba provést odečty vodoměrů v bytových jednotkách. S ohledem na epidemiologickou situaci nelze vstupovat do bytů, je třeba, aby každý nájemník provedl odečet vlastními silami a odečtené hodnoty předal paní Monice Ciglerové. Ta bude provádět sběr hodnot ve dnech 29.-30.12. V případě potřeby jiného termínu, způsobu předání nebo doplňujících dotazů ji lze kontaktovat na tel. 737764552. Prosím, mějte hodnoty připravené a omezte tak dobu osobního kontaktu na minimum.

Ke způsobu odečtu: Černé číslice vodoměru jsou metry krychlové, tedy čísla před desetinnou čárkou, červené číslice jsou pak čísla za desetinnou čárkou. Hodnota spotřeby u vodoměru na obrázku je tedy 0,079 m3. Při záznamu hodnot je samozřejmě třeba rozlišit, zda se jedná o studenou (modrý vodoměr) nebo teplou (červený vodoměr) vodu.

Rušení televizního signálu

V minulém týdnu jistě mnozí z vás zaznamenali masivní výpadky televizního signálu stanic vysílaných v multiplexu 22 – programů TV Prima. Tato záležitost byla konzultována se servisní firmou. Bohužel se nejedná o závadu na našem zařízení, ale o vlastnost nového formátu vysílání televizního signálu DVB-T2, který je více náchylný k rušení než předcházející formát DVB-T. V případě inverzního počasí může docházet k rušení televizního signálu zahraničními televizními stanicemi vysílajícími na stejné frekvenci. Neexistuje jakékoliv technické řešení, jak se takovému rušení pozemního televizního signálu bránit. Přílohou odkaz na článek na stránkách ČTÚ, zabývající se problematikou příčin poruch příjmu pozemního televizního a rozhlasového vysílání a postupu při jejich odstraňování.

https://www.ctu.cz/jak-postupovat-pri-nekvalitnim-prijmu-rozhlasoveho-nebo-televizniho-signalu