Pronájem bytu

Bytové družstvo Čerčany- Havlíčkova nabízí k pronájmu čerstvě a kompletně zrekonstruovaný byt o velikosti 3+KK

Dům prošel v letech 2009/2010 rekonstrukcí (nová okna, zateplení, nová fasáda, střecha, vstupní dveře, kompletně vyměněné rozvody vody)

Součástí bytu je na západ orientovaná prostorná lodžie s výhledem do zeleně a zahrad sousedních rodinných domů. Příjemný výhled je i směrem do ulice, přímo před okny je udržovaná předzahrádka plná zeleně. Rodina s dětmi ocení dětské hřiště se zrekonstruovaným pískovištěm.

K bytu patří dvě kóje pro ukládání věcí, které se nevejdou do bytu. Jedna je v suterénu, druhá přímo vedle bytu.

Dům je vybaven společnou televizní anténou pro příjem pozemního vysílání, je zde možnost příjmu satelitního vysílání a připojení k internetu.

Hledáme seriózního, bezproblémového nájemníka a souseda. Také z tohoto důvodu vyhlašujeme na pronájem bytu výběrové řízení.

Podmínky výběrového řízení

Náhradní členská schůze 15.7.2020

Členská schůze svolaná na 29.6. nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo bytového družstva svolává náhradní členskou schůzi v termínu 15.7.2020 (středa) od 19 hodin. Místem konání je kancelář bytového družstva.

Účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Členská schůze bytového družstva 29.6.2020

Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 29.6.2020 (pondělí) od 19 hodin. S ohledem na neustále se měnící pravidla v oblasti hygienických omezení jsme jako místo schůze pro tentokrát zvolili sál kulturního domu, protože v prostorách kanceláře BD není možné zajistit rozestup osob povolený v době plánování členské schůze.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, třeba právě s ohledem na zdravotní rizika, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Pronájem bytu

Bytové družstvo Čerčany- Havlíčkova nabízí k pronájmu čerstvě a kompletně zrekonstruovaný byt o velikosti 3+KK

Dům prošel v letech 2009/2010 rekonstrukcí (nová okna, zateplení, nová fasáda, střecha, vstupní dveře, kompletně vyměněné rozvody vody)

Součástí bytu je na západ orientovaná prostorná lodžie s výhledem do zeleně a zahrad sousedních rodinných domů. Příjemný výhled je i směrem do ulice, přímo před okny je udržovaná předzahrádka plná zeleně. Rodina s dětmi ocení dětské hřiště se zrekonstruovaným pískovištěm.

K bytu patří dvě kóje pro ukládání věcí, které se nevejdou do bytu. Jedna je v suterénu, druhá přímo vedle bytu.

Dům je vybaven společnou televizní anténou pro příjem pozemního vysílání, je zde možnost příjmu satelitního vysílání a připojení k internetu.

Hledáme seriózního, bezproblémového nájemníka a souseda. Také z tohoto důvodu vyhlašujeme na pronájem bytu výběrové řízení.

Podmínky výběrového řízení

Kalendář

Webové stránky jsou doplněny o stránku s kalendářem. Lze zde zjistit termíny schůzí a dalších událostí, především ale termíny svozu jednotlivých druhů domovního odpadu. V případě potřeby likvidace většího množství odpadu využívejte, prosím, volné místo před termínem svozu odpadu, samozřejmě při respektování obvyklých zásad. V opačném případě hrozí, že ke konci periody nebude odpad kam ukládat. Harmonogram svozů je ke stažení také v sekci dokumenty.

Změna e-mailové adresy

V souvislosti se změnou webhostingu měníme také mailovou adresu, starou mailovou adresu po uplynutí krátkého přechodného období opustíme.

Prosím, opravte si ve svých adresářích bloka@email.cz -> blokA@blokA.cz

Příjem televizního signálu

Ve středu 13.5. byla provedena optimalizace příjmu televizního signálu a to na obou anténách. Tedy jak pro vchody 438-439, tak pro vchody 440-442. Vzhledem k velkému množství televizních stanic, jejichž signál je navíc dostupný z několika vysílačů, se rozhodně nejedná o jednoduchou záležitost. Navíc, ač jsou obě antény od sebe vzdáleny pouhých 50 metrů, možnosti příjmu jsou značně odlišné. Ve vchodech 440-442 byla na základě vašich stížností reklamována zejména kvalita signálu programů ČT, kde nyní signál dosahuje oproti předchozímu stavu až řádově vyšší kvality. U vchodů 438-439 došlo k celkovému posílení příjmu. Zde byla vámi reklamována kvalita signálu stanic Prima. Upozorňujeme, že ve vchodech 438-439 je k dispozici příjem některých stanic jak z vysílače Cukrák (lepší signál) tak z vysílače Votice (horší příjem), horší kvalita příjmu tedy může, krom jiného, pramenit z volby vysílače.

V každém případě by provedené změny měly být ku prospěchu kvality příjmu.

Lukáš Winkler

Newsletter – obnovení služby

Krátce po spuštění nových stránek byla obnovena i možnost přihlásit se k odběru novinek. Služba je ve zkušebním provozu, ale po obsahové stránce plně funkční. Vzhledem ke ztrátě dat původního webu se všichni zájemci o odběr novinek musí znovu zaregistrovat.

Pro ty, kteří službu doposud neužívali – jde o zasílání informačních mailů, zpravidla v návaznosti na uveřejnění nové zprávy na stránkách družstva.

Lukáš Winkler

Vyúčtování záloh za služby 2019

Jsou distribuována vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu za rok 2019. Pro vchody 438-440 je roznáší paní Ciglerová, pro 441-442 Winklerovi. Pokud chce někdo z nebydlících nájemníků urychlit distribuci, má možnost se domluvit na termínu a způsobu předání.

Práce na webových stránkách

Nic na světě netrvá věčně a tak i naše řadu let fungující webové stránky odešly tam, odkud není návratu. Původní webhosting, poskytovaný družstvu zdarma naším bývalým členem, panem Smetanou, zastaral a nebylo již v technických možnostech jej nadále udržovat. Provozování webu se stávalo čím dál tím obtížnější a provoz jel už jen setrvačností, bez možnosti zálohování a za hranicí rozumného bezpečnostního rizika. Na počátku března tohoto roku tak nastalo nevyhnutelné – software zastaral natolik, že se stránky staly zcela nefunkčními.

Po zralé úvaze jsme se rozhodli pro přesun na profesionální webhosting a vzhledem k absenci záloh z poslední doby a také proto, že oživovat mnoho let staré stránky by mohlo znamenat do budoucna jak technické, tak i bezpečnostní komplikace, pro tvorbu stránek zcela nových.

S ohledem na časovou náročnost projektu a mé pracovní i mimopracovní vytížení prosím návštěvníky našich stránek o shovívavost a trpělivost.

Lukáš Winkler