Kontakty

Bytové družstvo Čerčany - Havlíčkova
Havlíčkova 441
257 22 Čerčany
IČ: 26762013
E-mail: blokAblokA.cz
Bankovní spojení: 0325938339/0800
Kde a kdy jsme k zastižení?

Zpravidla 1x za 14 dní, obvykle každé druhé úterý, se od 20:00 v kanceláři bytového družstva koná zasedání představenstva, které zároveň slouží také jako úřední hodiny. Aktuální termín příštího zasedání je dobré si ověřit předem telefonicky. Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy nebo problémy, přijďte nám je sdělit.

Telefonické kontakty uvedené níže užívejte, prosím, s rozumem. Respektujte naše soukromí.

Předseda
Ing. Tomáš Honctel. 737-200-489tomas.honcinstalace.cz
Místopředseda
Ing. Lukáš Winklertel. 728-332-213lwinklercentrum.cz
Členové představenstva
Mgr. Jiří Pinkastel. 721-137-684pinkasjh-inst.cas.cz
Monika Ciglerovátel. 737-764-552monca.ciglerovaseznam.cz
Jiří Podlaha