Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s obecným nařízením Evropské unie, které vešlo ve známost pod zkratkou GDPR je Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova povinno informovat osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (rozuměj – potřebuje k tomu, aby mohlo fungovat), o tom, jakým způsobem a z jakého důvodu tak činí.

Takže, co o Vás víme a potřebujeme vědět:

Pro členy:

Ze zákona o Vás musíme vědět Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a kontaktní adresu. Tu tedy nutně vědět nemusíme, ale pokud se nezdržujete v místě nájmu ani v místě trvalého pobytu, docela se to hodí a zákonodárci nám možnost zapsat si, kam Vám můžeme poslat poštu, kupodivu neodepřeli. Dále musíme vědět datum vzniku Vašeho členství a pokud se rozhodnete členem dále nebýt i datum jeho zániku.

Dále je dobré o Vás vědět, kdy jste se narodili. To se tak nějak hodí, protože Honzů Nováků po světě pobíhá poměrně dost a nezřídka jsou vzájemně příbuzní a ještě si dovolí bydlet v jednom bytě. Vaše datum narození ovšem vědět ze zákona nemáme, důvodem proč jej evidujeme je, řečeno slovy právníka, identifikace osoby ve smluvním vztahu. Další věcí, kterou je záhodno vědět, je Vaše číslo účtu a spojové číslo SIPO, abychom si mohli vzájemně posílat peníze. Pokud nemáte jedno nebo druhé, není to konec světa, ale s nimi se žije oběma stranám radostněji a vzájemné závazky plynoucí z nájemní smlouvy se vyřizují rychleji a mnohdy dokonce plně automatizovaně.

Co o Vás vědět raději nemáme, ale obhájili jsme si to: Číslo telefonu a e-mail. Nezbytně nutně je vědět nemusíme, ale v každodenním životě je celá řada situací, které lze bez problému vyřešit za pár minut telefonem a nebo se časem vyřeší samy, ale následky jsou nedozírné. Příkladem budiž taková tekoucí voda ve stoupačce – ta už přesvědčila dost lidí. Právnickou češtinou je důvodem, proč jsme rádi, že e-mail a telefon existují, oprávněný zájem na bezproblémovém chodu provozu a údržby našeho společného domu.

Co o Vás vědět nemáme? Třeba rodné číslo, pokud tedy nejste zároveň zaměstnancem našeho družstva. Tak, až budete s právníkem sepisovat pro nás nějaký dokument, tak si na to vzpomeňte.

Pro nájemníky – nečleny:

Platí v zásadě to, co pro členy. Ovšem údaje nedržíme ze zákona, ale pouze na základě smluvního vztahu. Protože nejste členy, logicky neevidujeme datum vzniku a tím pádem ani zániku členství, ale pouze nájmu.

Pro podnájemníky a členy společné domácnosti:

U Vás je to jednoduché, evidujeme pouze jméno, příjmení a datum Vašeho narození, případně adresu. Je to dáno stanovami družstva.

Pro zaměstnance:

V současné době zaměstnáváme pouze zaměstnance na DPP, z řad členů družstva případně jejich rodinných příslušníků, nad rámec jejich příslušné kategorie tedy potřebujeme vědět už jen rodné číslo a u jaké zdravotní pojišťovny jste evidováni.

Pro návštěvníky našich stránek www.bloka.cz:

Služby třetích stran, které využíváme (sledování návštěvnosti), pracují pouze s anonymizovanými daty. U nepřihlášených návštěvníků tak nedochází ke zpracování osobních dat. Výjimkou je, pokud se návštěvník rozhodne zanechat komentář. V tom případě je vyžadováno jméno, e-mail a registrována IP adresa. To však výhradně na základě souhlasu uživatele. Souhlas lze kdykoliv odvolat a údaje budou anonymizovány.

Pro příjemce informačních mailů – služba Newsletter:

Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s podmínkami služby, tj. s tím, že Vám občas přijde nějaký ten mail. Evidované údaje jsou jméno, příjmení a e-mail. Upozorňujeme na to, že maily chodí zpravidla v pozdních večerních hodinách a navíc je rozesílá automat, který si práci šetří na pozdější dobu a na rozdíl od Vás nepotřebuje spát. Takže pokud máte internet v mobilu, vypínejte si na noc raději zvuková oznámení nebo nechoďte spát s mobilem u ucha.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Nad rámec zákona nikomu. Pokud bychom v budoucnu nezvládali administrativu vlastními silami, bude ten, koho přibereme, vázán zpracovatelskou smlouvou, pro Vás a Vaše údaje to znamená, že se na jejich bezpečí nic nezmění.

To je v tuto chvíli vše, na problematice ochrany Vašich osobních údajů stále pracujeme.

Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova