Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova

Členská schůze bytového družstva

Představenstvo bytového družstva svolává členskou schůzi v termínu 28.5.2024 (úterý) od 19 hodin. Podklady k členské schůzi viz níže. Představenstvo BD Pozvánka na schůzi Plná moc Účetní závěrka ...

Hledáme zájemce o práci v orgánech BD

Hledáme zájemce o práci v orgánech bytového družstva (představenstvo, kontrolní komise). Potenciální zájemci nás mohou kontaktovat, nebo se zastavit na nejbližší schůzi představenstva (kancelář BD, 21.5. od 19:30) ...

Vandal mezi námi?

Pravděpodobně v závěru pracovního týdne (9.-10.5.) nějaký rozumem méně obdařený jedinec "vylepšil" jednu z lip zasazených v prostoru dětského hřiště. Strom je vážně poškozený a teprve čas ukáže, jestli vůbec ...

Jarní úklid

Předpokládaný termín konání tradičního svépomocného jarního úklidu je v sobotu 6.4. od 8:00. V plánu je především vyhrabání trávníku, zametení vydlážděných a vyasfaltovaných ploch a údržba zeleně. Kdo má možnost, ...

Platby za odpad 2024

Žádáme o úhradu poplatku za likvidaci a svoz domovního odpadu za rok 2024. Aktuálně se v objektu zdržuje 113 osob. Konkrétní částka za byt viz níže. Platbu, prosím, proveďte na ...