Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova

Jarní úklid

Předpokládaný termín konání tradičního svépomocného jarního úklidu je v sobotu 6.4. od 8:00. V plánu je především vyhrabání trávníku, zametení vydlážděných a vyasfaltovaných ploch a údržba zeleně. Kdo má možnost, ...

Platby za odpad 2024

Žádáme o úhradu poplatku za likvidaci a svoz domovního odpadu za rok 2024. Aktuálně se v objektu zdržuje 113 osob. Konkrétní částka za byt viz níže. Platbu, prosím, proveďte na ...

Výměna vodoměrů a poměrových měřidel -AKTUALIZOVÁNO

Ve dnech 25. a 26.1.2024 (čtvrtek a pátek) bude probíhat výměna vodoměrů a poměrových měřidel pro měření spotřeby tepla (instalovány na radiátorech). Bude nutné zajistit přístup do bytů a v ...

Sledování spotřeby energií (tepla)

Od 1.1.2024 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona č. 67/2013 Sb., (Zákon o službách). Novinkou je povinnost pronajímatele informovat nájemníka o spotřebovaném množství energií v jím pronajatém bytě a to ...

Odpady 2024, dotazníky

Cena za likvidaci odpadu účtovaná obcí zůstává stejná jako v minulém roce, pro výpočet částky připadající na každého obyvatele je třeba zjistit aktuální počet osob v domě. Prosíme o vyplnění ...