Vyúčtování záloh za služby 2019

Jsou distribuována vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu za rok 2019. Pro vchody 438-440 je roznáší paní Ciglerová, pro 441-442 Winklerovi. Pokud chce někdo z nebydlících nájemníků urychlit distribuci, má možnost se domluvit na termínu a způsobu předání.

Práce na webových stránkách

Nic na světě netrvá věčně a tak i naše řadu let fungující webové stránky odešly tam, odkud není návratu. Původní webhosting, poskytovaný družstvu zdarma naším bývalým členem, panem Smetanou, zastaral a nebylo již v technických možnostech jej nadále udržovat. Provozování webu se stávalo čím dál tím obtížnější a provoz jel už jen setrvačností, bez možnosti zálohování a za hranicí rozumného bezpečnostního rizika. Na počátku března tohoto roku tak nastalo nevyhnutelné – software zastaral natolik, že se stránky staly zcela nefunkčními.

Po zralé úvaze jsme se rozhodli pro přesun na profesionální webhosting a vzhledem k absenci záloh z poslední doby a také proto, že oživovat mnoho let staré stránky by mohlo znamenat do budoucna jak technické, tak i bezpečnostní komplikace, pro tvorbu stránek zcela nových.

S ohledem na časovou náročnost projektu a mé pracovní i mimopracovní vytížení prosím návštěvníky našich stránek o shovívavost a trpělivost.

Lukáš Winkler