Vandal mezi námi?

Pravděpodobně v závěru pracovního týdne (9.-10.5.) nějaký rozumem méně obdařený jedinec „vylepšil“ jednu z lip zasazených v prostoru dětského hřiště.

Strom je vážně poškozený a teprve čas ukáže, jestli vůbec přežije. Není to první případ vandalismu, ale tady už nejde o klukovinu v podobě v zápalu boje rozbitého okna, ale o úmysl. Srovnatelně velké stromy se prodávají v cenách okolo 10 tisíc korun, k tomu je třeba uvažovat další náklady a 5 let práce, aby strom v aktuálním klimatu neuschl.

Opravdu nikdo nic neviděl a neslyšel?

Jarní úklid

Předpokládaný termín konání tradičního svépomocného jarního úklidu je v sobotu 6.4. od 8:00. V plánu je především vyhrabání trávníku, zametení vydlážděných a vyasfaltovaných ploch a údržba zeleně. Kdo má možnost, ať si přinese nářadí s sebou. Rádi vás uvidíme, věříme ve vaši hojnou účast.

Platby za odpad 2024

Žádáme o úhradu poplatku za likvidaci a svoz domovního odpadu za rok 2024. Aktuálně se v objektu zdržuje 113 osob. Konkrétní částka za byt viz níže.
Platbu, prosím, proveďte na níže uvedený účet bytového družstva do 31.3. 2024. Potvrzení o úhradě poplatku budou vydána až po uhrazení poplatku.
Předvyplněné papírové složenky již nebudou družstvem vydávány, pokud chce někdo provést platbu složenkou, musí si ji vyplnit sám.

Platební údaje pro platbu:
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Pro elektronickou platbu lze, stejně jako vloni, použít QR kód. Každému bytu přísluší vlastní QR kód. Pro zobrazení kódu stačí najet na číslo bytu v tabulce níže. Před odesláním platby, prosím, proveďte kontrolu údajů.

Mírný nárůst poměrné částky za odpad je způsoben poklesem počtu osob v objektu, částka za objekt zůstává stejná jako v minulém roce. Přesto jde o značnou finanční zátěž. Nelze ušetřit jinak, než snižováním množství odpadu, což ale nelze provádět do nekonečna.  Kapacita odpadových nádob je nyní nastavena tak, že zhruba odpovídá množství produkovaného odpadu.

Pro nové spolubydlící a pro připomenutí nám všem pár poznámek, díky kterým se nám všem daří držet množství odpadu a tím i náklady na jeho likvidaci v alespoň trochu přijatelných mezích:        

  • Třídit (tříděný odpad je zatím zdarma)
  • Stlačovat (platíme za objem odpadu, ne za hmotnost)
  • Odvážet (velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora)
  • Kdo nebydlí a neplatí za odpad, ten nevyhazuje (naše kontejnery – náš odpad)
  • Odpad z práce zůstává v práci
  • Co litr, to koruna, co týden, to tři tisíce…
Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/0111168441/0133504
438/0222336441/0211168
438/0322336441/0333504
438/0422336441/0411168
438/0533504441/0511168
438/0633504441/0622336
438/0711168441/0711168
438/0822336441/0822336
438/0911168441/0967009
438/1033504442/0111168
438/1133504442/0211168
439/0111168442/0322336
439/0211168442/0433504
439/0322336442/0533504
439/0411168442/0633504
439/0544673442/0722336
439/0622336442/0844673
439/0711168442/0922336
439/0811168442/1011168
439/0911168442/1155841
439/1022336
439/1133504
440/0133504
440/0233504
440/0311168
440/0411168
440/0522336
440/0622336
440/0733504
440/0811168
440/0944673
440/1011168
440/1133504

Výměna vodoměrů a poměrových měřidel -AKTUALIZOVÁNO

Ve dnech 25. a 26.1.2024 (čtvrtek a pátek) bude probíhat výměna vodoměrů a poměrových měřidel pro měření spotřeby tepla (instalovány na radiátorech).

Bude nutné zajistit přístup do bytů a v bytech pak přístup k vodoměrům a všem radiátorům.

438 – 25.1. 8:00 – 11:00

439 – 25.1. 11:00 – 14:00

440 – 3.NP, 4.NP – 25.1. 14:00 – 15:30

440 – 1.NP, 2.NP – 26.1. 8:00 – 9:30

441 – 26.1. 9:00 – 12:00

442 – 26.1. 12:30 -15:30

Práce budou probíhat vždy od nejvyššího patra.

Sledování spotřeby energií (tepla)

Od 1.1.2024 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona č. 67/2013 Sb., (Zákon o službách). Novinkou je povinnost pronajímatele informovat nájemníka o spotřebovaném množství energií v jím pronajatém bytě a to nejméně jednou za měsíc. Za tímto účelem byl pro jednotlivé nájemníky zřízen přístup na webový portál ista24.cz, kde je v současnosti možno sledovat spotřebu tepla (na principu měsíčních odečtů). V průběhu tohoto roku (po plánované výměně vodoměrů) ještě přibyde možnost sledování spotřeby teplé a studené vody. Přístupové údaje ke službě obdrží nájemci v tištěné formě proti podpisu v nejbližších dnech. Osobám, které nemají právní vztah s družstvem, nebudou přístupové údaje předány.

Pokyny pro první přihlášení.

Odpady 2024, dotazníky

Cena za likvidaci odpadu účtovaná obcí zůstává stejná jako v minulém roce, pro výpočet částky připadající na každého obyvatele je třeba zjistit aktuální počet osob v domě. Prosíme o vyplnění tradičních dotazníků a jejich odevzdání buď zasláním na evidence@bloka.cz nebo vhozením do dopisní schránky kteréhokoliv člena představenstva. Pokyny pro vyplnění viz druhá strana dotazníku. Papírové dotazníky budou distribuovány v nejbližších dnech, elektronická forma viz https://www.bloka.cz/dokumenty/

Zimní režim

Zima je tu, nastal tedy vhodný okamžik k připomenutí problémů, které by mohly nastat a zásad, jak se jim pokud možno vyhnout.

Do vchodů byla umístěna hrabla na sníh a stabilně tam jsou k dispozici smetáky. Jsou k dispozici jak pro úklid před vchodem domu, tak pro úklid parkovací plochy, ometání bot a podobně. Úklid vydlážděné plochy před vchody zajišťuje družstvo, ale samozřejmě ne v režimu 24/7. Úklid chodníku je starostí obce a pokud jej uklízí domovnice, členové představenstva nebo kdokoli jiný z obyvatel domu, činí tak dobrovolně a bez nároku na odměnu. Děkujeme.

Při větrání ve společných prostorách je třeba dodržet zásadu krátkého nárazového větrání, optimální doba větrání je cca 10 minut. Kdo otevře okno, měl by ho také sám zavřít.

Obdobně je třeba postupovat při větrání v sušárnách. Permanentně otevřené okno a na plno puštěný radiátor není žádoucí způsob sušení prádla.

Parkování před domem je problematické po celý rok, v zimě tomu nebude jinak. Prosíme o ještě větší míru ohleduplnosti a vzájemné tolerance. Bílé čáry nejsou ve sněhu dobře viditelné a tak lze očekávat, že i při veškeré pečlivosti se kapacita parkoviště zmenší. Nejen z toho důvodu je třeba sníh z aut odstraňovat směrem na volnou plochu, tedy na trávník, do předzahrádek apod. Kupa sněhu v uličce mezi auty nebo na čerstvě vyklizeném stání určitě nikoho nepotěší. Rovněž nepotěší, když se člověk vrátí za půl hodiny z Tesca a na jím čerstvě vymeteném parkovacím místě hrdě parkuje soused, zatímco vedle je volná, idylicky zasněžená plocha, přímo vyzývající ke stavbě sněhuláka.

S ohledem na omezenou kapacitu parkoviště žádáme majitele dlouhodobě nevyužívaných vozidel, aby zvážili, jestli více než jedno v ulici zaparkované auto připadající na jednoho řidiče není zbytečný luxus a tak trochu bezohlednost.

Děkujeme

Za představenstvo BD Lukáš Winkler