Zimní režim

Zima je tu, nastal tedy vhodný okamžik k připomenutí problémů, které by mohly nastat a zásad, jak se jim pokud možno vyhnout.

Do vchodů byla umístěna hrabla na sníh a stabilně tam jsou k dispozici smetáky. Jsou k dispozici jak pro úklid před vchodem domu, tak pro úklid parkovací plochy, ometání bot a podobně. Úklid vydlážděné plochy před vchody zajišťuje družstvo, ale samozřejmě ne v režimu 24/7. Úklid chodníku je starostí obce a pokud jej uklízí domovnice, členové představenstva nebo kdokoli jiný z obyvatel domu, činí tak dobrovolně a bez nároku na odměnu. Děkujeme.

Při větrání ve společných prostorách je třeba dodržet zásadu krátkého nárazového větrání, optimální doba větrání je cca 10 minut. Kdo otevře okno, měl by ho také sám zavřít.

Obdobně je třeba postupovat při větrání v sušárnách. Permanentně otevřené okno a na plno puštěný radiátor není žádoucí způsob sušení prádla.

Parkování před domem je problematické po celý rok, v zimě tomu nebude jinak. Prosíme o ještě větší míru ohleduplnosti a vzájemné tolerance. Bílé čáry nejsou ve sněhu dobře viditelné a tak lze očekávat, že i při veškeré pečlivosti se kapacita parkoviště zmenší. Nejen z toho důvodu je třeba sníh z aut odstraňovat směrem na volnou plochu, tedy na trávník, do předzahrádek apod. Kupa sněhu v uličce mezi auty nebo na čerstvě vyklizeném stání určitě nikoho nepotěší. Rovněž nepotěší, když se člověk vrátí za půl hodiny z Tesca a na jím čerstvě vymeteném parkovacím místě hrdě parkuje soused, zatímco vedle je volná, idylicky zasněžená plocha, přímo vyzývající ke stavbě sněhuláka.

S ohledem na omezenou kapacitu parkoviště žádáme majitele dlouhodobě nevyužívaných vozidel, aby zvážili, jestli více než jedno v ulici zaparkované auto připadající na jednoho řidiče není zbytečný luxus a tak trochu bezohlednost.

Děkujeme

Za představenstvo BD Lukáš Winkler

Revize el. rozvodů v bytech

V průběhu tohoto týdne bude vypsán další termín na revize elektrických rozvodů v bytech. Je třeba, aby se přihlásili další nájemníci, u kterých revize ještě nebyla provedena. Sledujte internetové stránky družstva, případně nástěnky v domě. Termínů nebude nekonečné množství. Pokud budou práce postupovat stejným tempem jako doposud, zbývají poslední 3 termíny. Revize budou postupně provedeny ve všech bytech – je to povinné. Bližší informace Ing. Honc, tel. 737.200.489, honc@klimak.cz.

Pro zdárný průběh akce je nutno zpřístupnit všechny elektrické zásuvky v bytě a skříňku s jističi (až na výjimky běžně dostupná). Úkolem revizního technika je provést měření stavu elektroinstalace a zhotovit o něm revizní zprávu. V případě zjištění závady ji revizní technik pouze do zprávy zaznamená a po odstranění závady elektrikářem provede při příští návštěvě nové měření. Odstranění závady není úkolem revizního technika.

Zákaz montáže a používání termostatických baterií

Tímto vyhlašujeme zákaz používání termostatických vodovodních baterií. Termostatická baterie je takový ten vynález, kde na jedné straně nastavujete požadovanou teplotu vody a na druhé straně zavíráte a otvíráte vodu. V současné době není objekt pro používání termostatických baterií technicky uzpůsoben, v konečném důsledku dojde k zastavení cirkulace teplé vody a tím pádem se celý vchod koupe ve studené. Zákaz platí do odvolání.

Oprava vstupních portálů

V příštím týdnu, cca od 2.8. započne oprava dlažby ve vstupních portálech, což s sebou ponese určitá omezení. Na čerstvě položenou dlažbu není možno vstupovat (ani vjíždět).

Revize elektrických rozvodů v bytech – KAPACITA BYLA NAPLNĚNA, DĚKUJEME. PRO DALŠÍ ZÁJEMCE BUDE ZAJIŠTĚN NOVÝ TERMÍN.

Započaly dlouho plánované revize elektrických rozvodů v bytech. První měření proběhne v termínech 18.-20.6. v době cca 16- 19 hodin. Stále zbývá volná kapacita revizního technika v pondělí 19. a úterý 20.6. Prosíme ty, kteří by zvládli a byli ochotni zpřístupnit byt pro provedení revize v uvedených termínech, aby se neprodleně ozvali Ing. Honcovi, tel. 737200489, honc@klimak.cz. Pro zdárný průběh akce je nutno zpřístupnit všechny elektrické zásuvky v bytě a skříňku s jističi (až na výjimky běžně dostupná). Úkolem revizního technika je provést měření stavu elektroinstalace a zhotovit o něm revizní zprávu. V případě zjištění závady ji revizní technik pouze do zprávy zaznamená a po odstranění závady elektrikářem provede při příští návštěvě nové měření. Odstranění závady není úkolem revizního technika.

Nepoteče voda

V úterý 20.6., v době 8-16 hodin nepoteče voda.

Blíže viz zpráva z obce:

V rámci akce výměna sekčních šoupat, bude v úterý 20.6.2023 od 8.00 do cca 16.00 vypnutá voda.

Jedná se o celou lokalitu Bulánka, tj. ulice: Na Bulánce, Husova, Jabloňová, Sluneční vrch, Ke Křížku, Švermova, část Příkré, všechny bytovky, tj. K Vodárně, Havlíčkova, Družstevní, Plzákova. Podle potřeby je možné, že dojde k vypnutí i v jiné, sousedící lokalitě.

Cisterny s vodou budou v ulici K Vodárně a na křižovatce ulic Na Bulánce a Příkrá.