Rekonstrukce vodovodních přípojek – obnovení provozu v ulici

Dnešního dne,5.10. 2021, bylo odstraněno dočasné dopravní značení. Ulice se tak opět stává průjezdnou a jednosměrnou. Žádáme o parkování dle vyznačených čar. Na levé straně vozovky, tedy tam, kde se parkuje, ještě v tomto týdnu budou probíhat dokončovací práce, prostor v okolí výkopů ponechávejte alespoň v pracovní době volný.

Rekonstrukce vodovodních přípojek – přerušení dodávky vody

Ve středu 29.9. je naplánováno přerušení dodávky vody ve vchodech 438 a 439. Voda nepoteče mezi 8:30 a 16:00, jakmile to bude technicky možné, bude dodávka vody ihned obnovena. U vchodů 440-442 je situace složitější. V závislosti na tom, jak rychle se podaří obnovit dodávku vody ve vchodech 438 a 439 může být přerušena dodávka vody pro 440-442 rovněž již 29.9, pokud práce naberou skluz, bude ve vchodech 440-442 přerušena dodávka vody až 30.9. V každém případě platí pro přerušení časový rámec 8:30-16:00.

Doporučujeme se předzásobit vodou. Pro další informace sledujte nástěnky a internetové stránky družstva.

Představenstvo BD

Rekonstrukce vodovodních přípojek – uzavírka ulice Havlíčkova

Ve dnech 20.9. – 10.10.2021 nás čeká výměna vodovodních přípojek našeho domu. Záležitost se bude odbývat ve 2 etapách: Vchody 438-439 20.-30.9., vchody 440-442 1.-10.10. Jde o organizačně náročnou akci, která všem obyvatelům našeho domu zkomplikuje život a to nejméně ve dvou ohledech.

Za prvé po určitou dobu nepoteče voda. Tuto dobu se bude dodavatelská firma snažit zkrátit na absolutní minimum (počítáme v řádu hodin), po celou dobu odstávky bude zajištěn náhradní přístup k vodě. Dobu, kdy voda nepoteče, se budeme snažit oznámit s dostatečným předstihem, aby bylo možno se předzásobit.

Druhou stránkou věci je zajištění dopravní obslužnosti ulice Havlíčkova. Výměna vodovodních přípojek obnáší překopání ulice napříč, nebude tedy možno ulicí projet shora dolů, ale auta se budou v ulici otáčet, vjezd i výjezd budou možné z obou stran ulice. Upozorňujeme, že vzhledem k šíři ulice zde vůbec nebude možné parkovat. A to ani podélně. To platí pro obě části ulice Havlíčkova, tedy jak pro naši ulici, tak pro ulici nad blokem B. Je to nepříjemné, ale jinak to zorganizovat nešlo. Žádáme tímto majitele všech zaparkovaných aut, aby je na uvedenou dobu přemístili do jiné lokality. To platí pro všechna auta, nepojízdná a nepoužívaná nevyjímaje. Auta ponechaná v ulici budou za asistence PČR odtažena na náklady majitele.

Věříme, že akce proběhne bez větších komplikací, o podrobnostech a eventuálních změnách budeme průběžně informovat.

https://www.bloka.cz/wp-content/uploads/2021/09/DIO_-_Cercany_Havlickova_-_vodovodni_pripojka_100821.pdf

https://www.bloka.cz/wp-content/uploads/2021/09/etapy_HavlA_ATkova.pdf

Představenstvo BD

Náhradní členská schůze

Členská schůze svolaná na 24.6.2021 nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo bytového družstva svolává náhradní členskou schůzi v termínu 13.7.2021 (úterý) od 19 hodin.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření, podrobněji viz přiložená pozvánka

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Členská schůze bytového družstva

Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 24.6.2021 (čtvrtek) od 19 hodin.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, třeba s ohledem na zdravotní rizika, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření, podrobněji viz přiložená pozvánka

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Roušky

Na poslední schůzi představenstva padla poznámka o tom, že téměř nikdo z obyvatel domu nenosí ve společných prostorách domu roušku. To je holý fakt.

Nikdo z nás neví, jestli za pár dní neonemocní a tak je nošení roušky především otázkou ohleduplnosti vůči sousedům. Ano, je to úmorné, dlouhé, nepohodlné a člověka to zkrátka obtěžuje. Přesto je nošení roušek ve společných prostorách domu povinné, stejně jako je tomu v obchodech, na úřadech, u lékaře a v podstatě ve všech budovách, které jsou veřejně přístupné a kde o tom nikdo nediskutuje.

Takže prosíme o dodržování tohoto základního pravidla. Bez dalšího komentáře.

Děkujeme…

Za představenstvo BD Lukáš Winkler

Platby za odpad 2021

Děkujeme za rychlé vyplnění dotazníků. Z dostupných údajů vyplývá, že počet osob v objektu se od loňska nezměnil, částka za osobu tedy zůstává rovněž stejná. Konkrétní částka za byt viz níže. Složenky pro platbu za odpad budou do schránek distribuovány ve středu 10.2.

Prosíme o úhradu do 24.2., potvrzení o úhradě poplatku budou distribuována až po uhrazení poplatku.

Platit lze buď předanou složenkou nebo převodem z účtu.
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/011783441/0132349
438/0221566441/021783
438/031783441/0332349
438/0432349441/041783
438/0521566441/051783
438/0621566441/061783
438/0732349441/071783
438/0821566441/0821566
438/091783441/0943132
438/1032349442/0121566
438/111783442/021783
439/0100442/0321566
439/021783442/0432349
439/0321566442/0521566
439/041783442/0632349
439/0543132442/0732349
439/0621566442/0843132
439/0721566442/0921566
439/081783442/101783
439/091783442/1143132
439/1021566
439/1132349
440/0132349
440/0232349
440/0321566
440/041783
440/0521566
440/0621566
440/0721566
440/081783
440/0943132
440/101783
440/1132349

Bezpečnější internetové stránky

Ač se vzhled našich internetových stránek od jejich obnovení na jaře loňského roku na první pohled nijak nezměnil, nejedná se o statickou a bezúdržbovou záležitost. Z důvodu bezpečnosti vlastního webu je třeba provádět neustálé aktualizace jednotlivých komponent, protože nemine snad jeden jediný den bez nějakého pokusu o poškození stránek.

O tomto víkendu proběhl přechod na zabezpečený protokol https. Co to znamená? Z hlediska běžného uživatele by se toho nemělo mnoho změnit. Ať do adresního řádku prohlížeče zadáte adresu ve tvaru bloka.cz, www.bloka.cz, http://www.bloka.cz nebo https://www.bloka.cz, vždy se na naše stránky, díky nastavení automatického přesměrování, dostanete.

Jedinou viditelnou změnou by měla být změna ikony na začátku adresního řádku informující o tom, že nyní se jedná o připojení zabezpečené. Veškeré osobní údaje, které webu svěřujete, by tak měly být zabezpečeny proti zneužití.

Pravdou je, že v současné verzi webu je po předchozích zkušenostech sdílení osobních údajů i tak omezeno na minimum (snad s výjimkou e-mailových adres poskytnutých pro zasílání novinek – newsletterů), ale vzhledem k politice velkých firem působících na internetu (Google) by nás tento krok v budoucnu zřejmě stejně neminul.

Stránky byly po přechodu na nový protokol krátce otestovány a neshledal jsem žádný funkční nedostatek, ale nemohu ručit za každý prohlížeč a operační systém. Pokud na nějaký problém narazíte, prosím o zprávu.

Lukáš Winkler