Příjem televizního signálu

Ve středu 13.5. byla provedena optimalizace příjmu televizního signálu a to na obou anténách. Tedy jak pro vchody 438-439, tak pro vchody 440-442. Vzhledem k velkému množství televizních stanic, jejichž signál je navíc dostupný z několika vysílačů, se rozhodně nejedná o jednoduchou záležitost. Navíc, ač jsou obě antény od sebe vzdáleny pouhých 50 metrů, možnosti příjmu jsou značně odlišné. Ve vchodech 440-442 byla na základě vašich stížností reklamována zejména kvalita signálu programů ČT, kde nyní signál dosahuje oproti předchozímu stavu až řádově vyšší kvality. U vchodů 438-439 došlo k celkovému posílení příjmu. Zde byla vámi reklamována kvalita signálu stanic Prima. Upozorňujeme, že ve vchodech 438-439 je k dispozici příjem některých stanic jak z vysílače Cukrák (lepší signál) tak z vysílače Votice (horší příjem), horší kvalita příjmu tedy může, krom jiného, pramenit z volby vysílače.

V každém případě by provedené změny měly být ku prospěchu kvality příjmu.

Lukáš Winkler