Dodávky vody – výpadky a mimořádné stavy

S ohledem na opakující se výpadky v dodávce teplé a nyní i studené vody a z toho vyplývající dotazy:

Výpadky v dodávce teplé vody v týdnu 26.12.-1.1. byly zapříčiněny výpadky cirkulačního čerpadla (Komterm). Závada byla odstraněna.

Dnešní (8.1.2023) výpadky v dodávkách studené i teplé vody jdou na vrub VHS.

Z důvodu úspor bude nadále každodenně vypínána cirkulace teplé vody v době 03:00-05:00, což se může projevit snížením teploty.

Představenstvo BD