Platby za odpad 2023

Žádáme o úhradu poplatku za likvidaci a svoz domovního odpadu za rok 2023. Aktuálně se v objektu zdržuje 115 osob. Konkrétní částka za byt viz níže. Papírové složenky pro platbu za odpad budou do schránek distribuovány v průběhu příštího týdne.
Platbu, prosím, proveďte do 12.3., potvrzení o úhradě poplatku budou vydána až po uhrazení poplatku.
Platit lze buď předanou složenkou nebo převodem z účtu .
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Pro elektronickou platbu lze nově použít QR kód. Každému bytu přísluší vlastní QR kód. Pro zobrazení kódu stačí najet na číslo bytu v tabulce níže. Před odesláním platby proveďte kontrolu údajů, služba je použita poprvé a byla testována pouze na softwaru ČS.

Jak je patrno z čísel, poplatky za likvidaci odpadu opět podražily. Jedinou možností, jak ušetřit je snižování množství  odpadu. Protože na toto téma už bylo napsáno mnoho, pouze několik bodů, které by každý měl mít na paměti.         

  • Třídit (tříděný odpad je zatím zdarma)
  • Stlačovat (platíme za objem odpadu, ne za hmotnost)
  • Odvážet (velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora)
  • Kdo nebydlí a neplatí, ten nevyhazuje (naše kontejnery – náš odpad)
  • Odpad z práce zůstává v práci
  • Co litr, to koruna, co týden, to tři tisíce…
Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/0111148441/0133443
438/0222296441/0211148
438/0322296441/0333443
438/0422296441/0411148
438/0533443441/0511148
438/0633443441/0622296
438/0733443441/0711148
438/0822296441/0822296
438/0911148441/0966887
438/1022296442/0111148
438/1133443442/0211148
439/0122296442/0311148
439/0211148442/0433443
439/0322296442/0533443
439/0411148442/0633443
439/0544591442/0722296
439/0622296442/0844591
439/0711148442/0922296
439/0811148442/1011148
439/0911148442/1155739
439/1022296
439/1133443
440/0133443
440/0233443
440/0344591
440/0411148
440/0522296
440/0622296
440/0711148
440/0811148
440/0944591
440/1011148
440/1133443