Revize el. rozvodů v bytech

V průběhu tohoto týdne bude vypsán další termín na revize elektrických rozvodů v bytech. Je třeba, aby se přihlásili další nájemníci, u kterých revize ještě nebyla provedena. Sledujte internetové stránky družstva, případně nástěnky v domě. Termínů nebude nekonečné množství. Pokud budou práce postupovat stejným tempem jako doposud, zbývají poslední 3 termíny. Revize budou postupně provedeny ve všech bytech – je to povinné. Bližší informace Ing. Honc, tel. 737.200.489, honc@klimak.cz.

Pro zdárný průběh akce je nutno zpřístupnit všechny elektrické zásuvky v bytě a skříňku s jističi (až na výjimky běžně dostupná). Úkolem revizního technika je provést měření stavu elektroinstalace a zhotovit o něm revizní zprávu. V případě zjištění závady ji revizní technik pouze do zprávy zaznamená a po odstranění závady elektrikářem provede při příští návštěvě nové měření. Odstranění závady není úkolem revizního technika.