Platby za odpad 2024

Žádáme o úhradu poplatku za likvidaci a svoz domovního odpadu za rok 2024. Aktuálně se v objektu zdržuje 113 osob. Konkrétní částka za byt viz níže.
Platbu, prosím, proveďte na níže uvedený účet bytového družstva do 31.3. 2024. Potvrzení o úhradě poplatku budou vydána až po uhrazení poplatku.
Předvyplněné papírové složenky již nebudou družstvem vydávány, pokud chce někdo provést platbu složenkou, musí si ji vyplnit sám.

Platební údaje pro platbu:
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Pro elektronickou platbu lze, stejně jako vloni, použít QR kód. Každému bytu přísluší vlastní QR kód. Pro zobrazení kódu stačí najet na číslo bytu v tabulce níže. Před odesláním platby, prosím, proveďte kontrolu údajů.

Mírný nárůst poměrné částky za odpad je způsoben poklesem počtu osob v objektu, částka za objekt zůstává stejná jako v minulém roce. Přesto jde o značnou finanční zátěž. Nelze ušetřit jinak, než snižováním množství odpadu, což ale nelze provádět do nekonečna.  Kapacita odpadových nádob je nyní nastavena tak, že zhruba odpovídá množství produkovaného odpadu.

Pro nové spolubydlící a pro připomenutí nám všem pár poznámek, díky kterým se nám všem daří držet množství odpadu a tím i náklady na jeho likvidaci v alespoň trochu přijatelných mezích:        

  • Třídit (tříděný odpad je zatím zdarma)
  • Stlačovat (platíme za objem odpadu, ne za hmotnost)
  • Odvážet (velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora)
  • Kdo nebydlí a neplatí za odpad, ten nevyhazuje (naše kontejnery – náš odpad)
  • Odpad z práce zůstává v práci
  • Co litr, to koruna, co týden, to tři tisíce…
Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/0111168441/0133504
438/0222336441/0211168
438/0322336441/0333504
438/0422336441/0411168
438/0533504441/0511168
438/0633504441/0622336
438/0711168441/0711168
438/0822336441/0822336
438/0911168441/0967009
438/1033504442/0111168
438/1133504442/0211168
439/0111168442/0322336
439/0211168442/0433504
439/0322336442/0533504
439/0411168442/0633504
439/0544673442/0722336
439/0622336442/0844673
439/0711168442/0922336
439/0811168442/1011168
439/0911168442/1155841
439/1022336
439/1133504
440/0133504
440/0233504
440/0311168
440/0411168
440/0522336
440/0622336
440/0733504
440/0811168
440/0944673
440/1011168
440/1133504