Členská schůze bytového družstva 29.6.2020

Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 29.6.2020 (pondělí) od 19 hodin. S ohledem na neustále se měnící pravidla v oblasti hygienických omezení jsme jako místo schůze pro tentokrát zvolili sál kulturního domu, protože v prostorách kanceláře BD není možné zajistit rozestup osob povolený v době plánování členské schůze.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, třeba právě s ohledem na zdravotní rizika, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Veškeré účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc