Náhradní členská schůze 15.7.2020

Členská schůze svolaná na 29.6. nebyla usnášeníschopná.

Představenstvo bytového družstva svolává náhradní členskou schůzi v termínu 15.7.2020 (středa) od 19 hodin. Místem konání je kancelář bytového družstva.

Účastníky žádáme o dodržování platných hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc