Zimní režim

V příštím týdnu má již udeřit zima na plno. Dle předpovědi počasí lze očekávat teploty i pod -5°C a sněhové přeháňky.

Je tedy potřeba tomu přizpůsobit svoje chování, zejména omezit větrání ve společných prostorách (permanentně otevřená okna na chodbách, v sušárnách, sklepech).

V každém vchodu je hrablo na sníh a smeták (pokud ne, někdo už je „využil pro soukromé účely“). Ty je možno použít jednak pro úpravu plochy před vchodem, jednak jsou určeny pro údržbu plochy parkoviště. Žádáme všechny majitele vozidel, aby sníh odklizený z aut vyhazovali mimo plochu parkoviště, tzn. buď na trávník před blokem B nebo přes silnici a chodník směrem k našemu domu. Nenechávejte sníh ležet mezi vozy ani za nimi. Vzniká tak neschůdná a nesjízdná bariéra. Dbejte na řádné parkování – auta vyčnívající směrem do silnice brání údržbě silnice, ta nemusí být vůbec protažena, obdobně to platí o vývozu odpadu.

Když už je řeč o zimním režimu – je čas předvánočního úklidu. To platí nejen pro domácnosti. Suterénní prostory domu jsou, s výjimkou vchodu 442, doslova našlapané jízdními koly, kočárky (zjevně již nepoužívanými), zahradním náčiním a odloženým harampádím všeho druhu, tedy věcmi, které minimálně přes zimu nebude nikdo potřebovat.  

Tímto vyzýváme všechny nájemníky, aby si své vybavení odklidili. Společné prostory domu nejsou ani parkoviště, ani skladiště. Skladování čehokoliv v prostoru chodeb odporuje požárním předpisům. V případě kontroly HZS hrozí pokuta až 25 000 Kč pro fyzické a 500 000 pro právnické osoby.

Představenstvo BD