Rozúčtování tepla – jak to funguje?

V souvislosti s navýšením záloh za služby se objevují dotazy, jak je to vlastně s rozúčtováním nákladů za teplo.  Princip je od dob vzniku bytového družstva stále stejný. Družstvo má sjednanou smlouvu o dodávce tepla. Za tuto službu samozřejmě platí. Uhrazená částka je rozepsána mezi nájemníky podle aktuálně platných pravidel. Část podle podlahové plochy a část podle poměrových měřidel. Část rozpočítávaná podle podlahové plochy se nazývá základní složka a aktuálně se jedná o 40% z celkové částky. Jak vyplývá z uvedeného, tuto částku zaplatíte, i když necháte radiátory zcela vypnuté po celou topnou sezónu. Tato částka je stejná pro všechny nájemníky obývající stejně velké byty.

Zbylých 60% se nazývá složka spotřební, je tedy závislá na tom, kolik tepla spotřebujete. Pro indikaci spotřeby slouží poměrová měřidla na radiátorech. Mohlo by se zdát, že v případě nulových stavů na měřidlech lze ušetřit až 60% nákladů na teplo. Tato myšlenka je však chybná. Jednak nelze nulového stavu nikdy dosáhnout, protože měřidla reagují i na teplo, které nepochází z radiátoru, jednak je tato složka podle pravidel dále korigována. Důvodem pro korekce je to, že každý byt není samostatná bublina a mezi sousedními byty dochází k přestupu tepla. Ten, kdo má otopná tělesa vypnutá, využívá teplo ze sousedních bytů a naopak ten, kdo topí víc než okolí, přispívá k vytápění okolních bytů. Aktuálně nastavená pravidla korekce jsou taková, že nejméně budete platit 80% a maximálně 200% z průměrné spotřební složky vztažené na 1m2, i když vaše skutečná spotřeba je nad nebo pod těmito limity. Takto jsou nastavena pravidla. Žijeme ve společném domě se všemi výhodami a nevýhodami tohoto typu bydlení a zásada, že co se děje za dveřmi mého bytu se mě netýká, opravdu neplatí. Šetřit je samozřejmě třeba, ideálně všichni. I tak je ale třeba počítat s nárůstem nákladů. Představa o tom, že lze snížením spotřeby tepla v jednom bytě ušetřit desítky procent, je s vysokou pravděpodobností nereálná.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Zdroj: Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, č. 269/2015 Sb.