Sledování spotřeby energií (tepla)

Od 1.1.2024 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona č. 67/2013 Sb., (Zákon o službách). Novinkou je povinnost pronajímatele informovat nájemníka o spotřebovaném množství energií v jím pronajatém bytě a to nejméně jednou za měsíc. Za tímto účelem byl pro jednotlivé nájemníky zřízen přístup na webový portál ista24.cz, kde je v současnosti možno sledovat spotřebu tepla (na principu měsíčních odečtů). V průběhu tohoto roku (po plánované výměně vodoměrů) ještě přibyde možnost sledování spotřeby teplé a studené vody. Přístupové údaje ke službě obdrží nájemci v tištěné formě proti podpisu v nejbližších dnech. Osobám, které nemají právní vztah s družstvem, nebudou přístupové údaje předány.

Pokyny pro první přihlášení.