Odpady 2024, dotazníky

Cena za likvidaci odpadu účtovaná obcí zůstává stejná jako v minulém roce, pro výpočet částky připadající na každého obyvatele je třeba zjistit aktuální počet osob v domě. Prosíme o vyplnění tradičních dotazníků a jejich odevzdání buď zasláním na evidence@bloka.cz nebo vhozením do dopisní schránky kteréhokoliv člena představenstva. Pokyny pro vyplnění viz druhá strana dotazníku. Papírové dotazníky budou distribuovány v nejbližších dnech, elektronická forma viz https://www.bloka.cz/dokumenty/