Revize el. rozvodů v bytech

V průběhu tohoto týdne bude vypsán další termín na revize elektrických rozvodů v bytech. Je třeba, aby se přihlásili další nájemníci, u kterých revize ještě nebyla provedena. Sledujte internetové stránky družstva, případně nástěnky v domě. Termínů nebude nekonečné množství. Pokud budou práce postupovat stejným tempem jako doposud, zbývají poslední 3 termíny. Revize budou postupně provedeny ve všech bytech – je to povinné. Bližší informace Ing. Honc, tel. 737.200.489, honc@klimak.cz.

Pro zdárný průběh akce je nutno zpřístupnit všechny elektrické zásuvky v bytě a skříňku s jističi (až na výjimky běžně dostupná). Úkolem revizního technika je provést měření stavu elektroinstalace a zhotovit o něm revizní zprávu. V případě zjištění závady ji revizní technik pouze do zprávy zaznamená a po odstranění závady elektrikářem provede při příští návštěvě nové měření. Odstranění závady není úkolem revizního technika.

Zákaz montáže a používání termostatických baterií

Tímto vyhlašujeme zákaz používání termostatických vodovodních baterií. Termostatická baterie je takový ten vynález, kde na jedné straně nastavujete požadovanou teplotu vody a na druhé straně zavíráte a otvíráte vodu. V současné době není objekt pro používání termostatických baterií technicky uzpůsoben, v konečném důsledku dojde k zastavení cirkulace teplé vody a tím pádem se celý vchod koupe ve studené. Zákaz platí do odvolání.

Oprava vstupních portálů

V příštím týdnu, cca od 2.8. započne oprava dlažby ve vstupních portálech, což s sebou ponese určitá omezení. Na čerstvě položenou dlažbu není možno vstupovat (ani vjíždět).

Revize elektrických rozvodů v bytech – KAPACITA BYLA NAPLNĚNA, DĚKUJEME. PRO DALŠÍ ZÁJEMCE BUDE ZAJIŠTĚN NOVÝ TERMÍN.

Započaly dlouho plánované revize elektrických rozvodů v bytech. První měření proběhne v termínech 18.-20.6. v době cca 16- 19 hodin. Stále zbývá volná kapacita revizního technika v pondělí 19. a úterý 20.6. Prosíme ty, kteří by zvládli a byli ochotni zpřístupnit byt pro provedení revize v uvedených termínech, aby se neprodleně ozvali Ing. Honcovi, tel. 737200489, honc@klimak.cz. Pro zdárný průběh akce je nutno zpřístupnit všechny elektrické zásuvky v bytě a skříňku s jističi (až na výjimky běžně dostupná). Úkolem revizního technika je provést měření stavu elektroinstalace a zhotovit o něm revizní zprávu. V případě zjištění závady ji revizní technik pouze do zprávy zaznamená a po odstranění závady elektrikářem provede při příští návštěvě nové měření. Odstranění závady není úkolem revizního technika.

Nepoteče voda

V úterý 20.6., v době 8-16 hodin nepoteče voda.

Blíže viz zpráva z obce:

V rámci akce výměna sekčních šoupat, bude v úterý 20.6.2023 od 8.00 do cca 16.00 vypnutá voda.

Jedná se o celou lokalitu Bulánka, tj. ulice: Na Bulánce, Husova, Jabloňová, Sluneční vrch, Ke Křížku, Švermova, část Příkré, všechny bytovky, tj. K Vodárně, Havlíčkova, Družstevní, Plzákova. Podle potřeby je možné, že dojde k vypnutí i v jiné, sousedící lokalitě.

Cisterny s vodou budou v ulici K Vodárně a na křižovatce ulic Na Bulánce a Příkrá.

Odloženo -Jarní úklid 2023

S ohledem na nepříznivou předpověď počasí se akce odkládá. O novém termínu budete informováni.

Předpokládaný termín konání tradičního svépomocného jarního úklidu je v sobotu 15.4. od 8:00. V plánu je především vyhrabání trávníku a zametení vydlážděných a vyasfaltovaných ploch. Kdo má možnost, ať si přinese nářadí s sebou. Rádi vás uvidíme, věříme ve vaši hojnou účast.

Představenstvo BD