Oprava asfaltu – průběh akce

Dnes (středa 20.7.) opraveny příčné pásy po výměně vodovodních přípojek. 21.7. přestávka, pátek 22.7. oprava výtluků a dodělání nájezdových klínů na obrubník na začátku a konci ulice. Na nový asfaltový povrch nevjíždět (u příčných pásů to bohužel jinak nejde) a hlavně na nich neparkovat. To platí i pro večerní parkování. Oprava vodorovného značení v pátek večer nebo sobotu 23.7. dopoledne. Poté návrat k normálnímu režimu.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení

Představenstvo BD

Našel se králík

Na dolním konci ulice Havlíčkova se 16.7. v brzkých ranních hodinách našel králík. Dočasně umístěn u pana Honce (tel. 737200489)

Už je zpátky doma 🙂

Oprava asfaltu – parkování v ulici – slíbené upřesnění informací!

Práce na opravě asfaltového povrchu započnou ve středu 20.7., nejpozději v 7:00 musí být ulice uvolněna. Místa, kde není možno parkovat, jsou vyznačena červenobílou pruhovanou páskou na levém kraji ulice (na řetězu oddělujícím asfalt od trávníku). Důrazně ale doporučujeme v ulici neparkovat vůbec. Práce budou probíhat vždy od 7 do 18 hodin, večer tedy bude možno v omezené míře zaparkovat, ale pouze v místech doplňování nájezdových klínů na začátku a konci ulice. Ta musí zůstat po celou dobu průjezdná a to i pro větší a delší auta. Pokud v příštím týdnu plánujete dovolenou nebo jen nebudete auto potřebovat, nenechávejte ho v ulici a přeparkujte jinam.

Děkujeme

Představenstvo BD

Odkládání odpadu u popelnic

Během sobotního večera nebo nedělního rána někdo pohodil koberec mezi kontejnery. Žádáme původce odpadu, aby ho neprodleně odstranil.

Prostor u kontejnerů neslouží k odkládání odpadu a to ani takového o kterém si myslíte, že by ho mohl ještě někdo využít.

Členská schůze bytového družstva


Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi v termínu 31.5.2022 (úterý) od 19 hodin.

Pokud se kdokoli rozhodne členské schůze nezúčastnit, zdvořile ho žádáme, aby využil svého práva pověřit zastupováním na členské schůzi jinou osobu. V opačném případě hrozí, že členská schůze nebude usnášeníschopná.

Děkujeme za pochopení

Představenstvo BD

Pozvánka na schůzi

Plná moc

Jarní úklid 2022

Po dvouleté přestávce zapříčiněné epidemií koronaviru je na sobotu 23.4.2022 naplánován jarní svépomocný úklid okolí našeho domu. Předpokládaný začátek je v 8 hodin. V plánu je především vyhrabání trávníku a zametení vydlážděných a vyasfaltovaných ploch. Kdo má možnost, ať si přinese nářadí s sebou. Rádi vás uvidíme, věříme ve vaši hojnou účast.

Představenstvo BD

Platby za odpad 2022

Aktuálně se v objektu zdržuje 114 osob. Konkrétní částka za byt viz níže. Složenky pro platbu za odpad budou do schránek distribuovány v průběhu příštího týdne.

Prosíme o úhradu do 31.3., potvrzení o úhradě poplatku budou distribuována až po uhrazení poplatku.

Platit lze buď předanou složenkou nebo převodem z účtu .
Č. účtu: 325938339/0800
Konst. symbol: 0308
Var. symbol: 36XXXYY , kde XXX = číslo domu (438, 439…) YY = číslo bytu (01, 02…)

Bytová jednotkaPočet osobPlatba KčBytová jednotkaPočet osobPlatba Kč
438/011984441/0132953
438/0221968441/021984
438/031984441/0332953
438/0421968441/041984
438/0532953441/051984
438/0632953441/0621968
438/0743937441/071984
438/0821968441/0821968
438/091984441/0954921
438/1021968442/011984
438/111984442/021984
439/011984442/0321968
439/021984442/0432953
439/0321968442/0521968
439/041984442/0632953
439/0543937442/0732953
439/0621968442/0843937
439/0721968442/0921968
439/081984442/101984
439/091984442/1154921
439/1021968
439/1132953
440/0132953
440/0232953
440/0343937
440/041984
440/0521968
440/0621968
440/0721968
440/081984
440/0943937
440/101984
440/1132953