Nízký tlak – přerušení dodávky vody

Od dnešního (neděle 8.1.2023) rána je nízký tlak vody, voda směrem od horních pater postupně přestává téct. Problém je na straně dodavatele vody – VHS. Na odstranění se pracuje. Termín odstranění závady není znám. Pokud dostaneme nějakou další informaci, článek bude doplněn.

Představenstvo BD

Zimní režim

V příštím týdnu má již udeřit zima na plno. Dle předpovědi počasí lze očekávat teploty i pod -5°C a sněhové přeháňky.

Je tedy potřeba tomu přizpůsobit svoje chování, zejména omezit větrání ve společných prostorách (permanentně otevřená okna na chodbách, v sušárnách, sklepech).

V každém vchodu je hrablo na sníh a smeták (pokud ne, někdo už je „využil pro soukromé účely“). Ty je možno použít jednak pro úpravu plochy před vchodem, jednak jsou určeny pro údržbu plochy parkoviště. Žádáme všechny majitele vozidel, aby sníh odklizený z aut vyhazovali mimo plochu parkoviště, tzn. buď na trávník před blokem B nebo přes silnici a chodník směrem k našemu domu. Nenechávejte sníh ležet mezi vozy ani za nimi. Vzniká tak neschůdná a nesjízdná bariéra. Dbejte na řádné parkování – auta vyčnívající směrem do silnice brání údržbě silnice, ta nemusí být vůbec protažena, obdobně to platí o vývozu odpadu.

Když už je řeč o zimním režimu – je čas předvánočního úklidu. To platí nejen pro domácnosti. Suterénní prostory domu jsou, s výjimkou vchodu 442, doslova našlapané jízdními koly, kočárky (zjevně již nepoužívanými), zahradním náčiním a odloženým harampádím všeho druhu, tedy věcmi, které minimálně přes zimu nebude nikdo potřebovat.  

Tímto vyzýváme všechny nájemníky, aby si své vybavení odklidili. Společné prostory domu nejsou ani parkoviště, ani skladiště. Skladování čehokoliv v prostoru chodeb odporuje požárním předpisům. V případě kontroly HZS hrozí pokuta až 25 000 Kč pro fyzické a 500 000 pro právnické osoby.

Představenstvo BD

Rozúčtování tepla – jak to funguje?

V souvislosti s navýšením záloh za služby se objevují dotazy, jak je to vlastně s rozúčtováním nákladů za teplo.  Princip je od dob vzniku bytového družstva stále stejný. Družstvo má sjednanou smlouvu o dodávce tepla. Za tuto službu samozřejmě platí. Uhrazená částka je rozepsána mezi nájemníky podle aktuálně platných pravidel. Část podle podlahové plochy a část podle poměrových měřidel. Část rozpočítávaná podle podlahové plochy se nazývá základní složka a aktuálně se jedná o 40% z celkové částky. Jak vyplývá z uvedeného, tuto částku zaplatíte, i když necháte radiátory zcela vypnuté po celou topnou sezónu. Tato částka je stejná pro všechny nájemníky obývající stejně velké byty.

Zbylých 60% se nazývá složka spotřební, je tedy závislá na tom, kolik tepla spotřebujete. Pro indikaci spotřeby slouží poměrová měřidla na radiátorech. Mohlo by se zdát, že v případě nulových stavů na měřidlech lze ušetřit až 60% nákladů na teplo. Tato myšlenka je však chybná. Jednak nelze nulového stavu nikdy dosáhnout, protože měřidla reagují i na teplo, které nepochází z radiátoru, jednak je tato složka podle pravidel dále korigována. Důvodem pro korekce je to, že každý byt není samostatná bublina a mezi sousedními byty dochází k přestupu tepla. Ten, kdo má otopná tělesa vypnutá, využívá teplo ze sousedních bytů a naopak ten, kdo topí víc než okolí, přispívá k vytápění okolních bytů. Aktuálně nastavená pravidla korekce jsou taková, že nejméně budete platit 80% a maximálně 200% z průměrné spotřební složky vztažené na 1m2, i když vaše skutečná spotřeba je nad nebo pod těmito limity. Takto jsou nastavena pravidla. Žijeme ve společném domě se všemi výhodami a nevýhodami tohoto typu bydlení a zásada, že co se děje za dveřmi mého bytu se mě netýká, opravdu neplatí. Šetřit je samozřejmě třeba, ideálně všichni. I tak je ale třeba počítat s nárůstem nákladů. Představa o tom, že lze snížením spotřeby tepla v jednom bytě ušetřit desítky procent, je s vysokou pravděpodobností nereálná.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Zdroj: Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, č. 269/2015 Sb.

Zvýšení záloh – nové evidenční listy

Nové evidenční listy budou vydávány na zasedání představenstva ve středu 2.11.2022. Vchod 438 19:00-19:15, vchod 439 19:15-19:30, vchod 440 19:30-19:45, vchody 441-442 19:45-20:00. Prosíme o dochvilnost.

Provedli jsme důkladnější analýzu nastavení záloh u jednotlivých bytů a oproti původnímu předpokladu navýšení záloh jednotně o 100% vychází situace příznivěji. Navýšení záloh pro položky: Vodné a stočné, Teplo a Teplá voda bylo individuálně navýšeno o 30, 50 nebo 100% v závislosti na výši přeplatku nebo nedoplatku minulého roku. V ojedinělých případech nebylo navýšení nutné, ale z důvodu navýšení poplatku za elektřinu společných prostor budou evidenční listy změněny všem.

Představenstvo BD

Navyšování cen energií – zvýšení záloh

Od 1.10.2022 dojde ze strany poskytovatele KOMTERM v tomto roce již k druhému navýšení cen za teplo. Celkové navýšení ceny plynu, tedy tepla, je dvojnásobné, stoupá i cena za elektřinu. Pro představu uvádíme konkrétní data.

Z tohoto důvodu rozhodlo představenstvo na svém zasedání dne 20.9.2022 v souladu se článkem 42 stanov o hromadném navýšení záloh za služby spojené s užíváním bytu. Konkrétně se jedná o položky: Topné, teplá voda a osvětlení společných prostor. Zálohy u těchto položek budou zvýšeny na dvojnásobek, s platností od 1.1.2023. V průběhu měsíce října budou vyhotoveny nové evidenční listy a nájemníci vyzváni k jejich převzetí. Termín bude předem avizován.

Situace na trhu s energiemi nám nedává jinou možnost. Upozorňujeme na skutečnost, že nárůst cen energií probíhá a probíhal již během letošního roku, ve vyúčtování záloh za rok 2022, které bude splatné k 31.7.2023 lze očekávat nedoplatky. U těch nájemců, kteří měli vyúčtování v posledním roce vyrovnané (nevracely se jim přeplatky), lze očekávat nedoplatek ve výši až 100% záloh za teplo a teplou vodu zaplacených v posledním roce. Prakticky pro každého nájemníka to tak znamená nutnost vytvoření finanční rezervy ve výši očekávaného nedoplatku. Prosím, neberte toto sdělení na lehkou váhu.

Představenstvo bytového družstva

Oprava asfaltu – dokončení prací

Včera, 26.7. byly dokončeny práce na opravě asfaltu. Vše je hotovo, včetně značení parkovacích stání. Toho značení, po kterém mnoho z Vás volalo, když nenašli volné místo k zaparkování. Jestli on nebude problém jinde…

Uvedené fotografie jsou jen zlomkem případů a opravdu to není o tom, „ono bylo zrovna volno a já si jen zaběhl domů a hned jel…“

Dále raději bez komentáře. Jako poděkování za zdárně dokončenou akci, kterou doslova oddřel Ing. Honc, je to, myslím, dostatečně výmluvné.

Lukáš Winkler

Oprava asfaltu – průběh akce

Dnes (středa 20.7.) opraveny příčné pásy po výměně vodovodních přípojek. 21.7. přestávka, pátek 22.7. oprava výtluků a dodělání nájezdových klínů na obrubník na začátku a konci ulice. Na nový asfaltový povrch nevjíždět (u příčných pásů to bohužel jinak nejde) a hlavně na nich neparkovat. To platí i pro večerní parkování. Oprava vodorovného značení v pátek večer nebo sobotu 23.7. dopoledne. Poté návrat k normálnímu režimu.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení

Představenstvo BD

Našel se králík

Na dolním konci ulice Havlíčkova se 16.7. v brzkých ranních hodinách našel králík. Dočasně umístěn u pana Honce (tel. 737200489)

Už je zpátky doma 🙂

Oprava asfaltu – parkování v ulici – slíbené upřesnění informací!

Práce na opravě asfaltového povrchu započnou ve středu 20.7., nejpozději v 7:00 musí být ulice uvolněna. Místa, kde není možno parkovat, jsou vyznačena červenobílou pruhovanou páskou na levém kraji ulice (na řetězu oddělujícím asfalt od trávníku). Důrazně ale doporučujeme v ulici neparkovat vůbec. Práce budou probíhat vždy od 7 do 18 hodin, večer tedy bude možno v omezené míře zaparkovat, ale pouze v místech doplňování nájezdových klínů na začátku a konci ulice. Ta musí zůstat po celou dobu průjezdná a to i pro větší a delší auta. Pokud v příštím týdnu plánujete dovolenou nebo jen nebudete auto potřebovat, nenechávejte ho v ulici a přeparkujte jinam.

Děkujeme

Představenstvo BD