Rekonstrukce vodovodních přípojek – uzavírka ulice Havlíčkova

Ve dnech 20.9. – 10.10.2021 nás čeká výměna vodovodních přípojek našeho domu. Záležitost se bude odbývat ve 2 etapách: Vchody 438-439 20.-30.9., vchody 440-442 1.-10.10. Jde o organizačně náročnou akci, která všem obyvatelům našeho domu zkomplikuje život a to nejméně ve dvou ohledech.

Za prvé po určitou dobu nepoteče voda. Tuto dobu se bude dodavatelská firma snažit zkrátit na absolutní minimum (počítáme v řádu hodin), po celou dobu odstávky bude zajištěn náhradní přístup k vodě. Dobu, kdy voda nepoteče, se budeme snažit oznámit s dostatečným předstihem, aby bylo možno se předzásobit.

Druhou stránkou věci je zajištění dopravní obslužnosti ulice Havlíčkova. Výměna vodovodních přípojek obnáší překopání ulice napříč, nebude tedy možno ulicí projet shora dolů, ale auta se budou v ulici otáčet, vjezd i výjezd budou možné z obou stran ulice. Upozorňujeme, že vzhledem k šíři ulice zde vůbec nebude možné parkovat. A to ani podélně. To platí pro obě části ulice Havlíčkova, tedy jak pro naši ulici, tak pro ulici nad blokem B. Je to nepříjemné, ale jinak to zorganizovat nešlo. Žádáme tímto majitele všech zaparkovaných aut, aby je na uvedenou dobu přemístili do jiné lokality. To platí pro všechna auta, nepojízdná a nepoužívaná nevyjímaje. Auta ponechaná v ulici budou za asistence PČR odtažena na náklady majitele.

Věříme, že akce proběhne bez větších komplikací, o podrobnostech a eventuálních změnách budeme průběžně informovat.

https://www.bloka.cz/wp-content/uploads/2021/09/DIO_-_Cercany_Havlickova_-_vodovodni_pripojka_100821.pdf

https://www.bloka.cz/wp-content/uploads/2021/09/etapy_HavlA_ATkova.pdf

Představenstvo BD